Våra tjänster

Vi kan sköta om eller hjälpa till med det mesta som ditt företag behöver inom redovisning och administration. Vi sköter idag flera av våra kunders redovisningssystem på distans och som kund kan man själv över nätet sköta sin redovisning via B & V:s program och system. Med hjälp av elektronisk fakturahantering kan vi effektivt sköta om mottagande, cirkulation och betalningar av ditt företags inköpsfakturor. Givetvis kan vi e-posta och ta emot fakturor i PDF-format.

Vi arbetar bl a med:

 • Bokföring, momsredovisning, bokslut, skattedeklarationer och skatteplanering
 • Löneräkning och arbetsgivarfrågor
 • Betalningsrörelsen
 • Fakturering och reskontra
 • Elektronisk ekonomiförvaltning
 • Bolagsfrågor ss grundande, ombildning, emission, fusion, köp av egna aktier, mm.
 • Allmän affärsjuridik ss köpebrev, avtal
 • Projektredovisning, ansökningar, budgetering, kalkylering och affärsplanering
 • Företagarutbildning och föreläsningspaket
 • Företagskonsultering och medverkan i olika lednings- och styrningsgrupper
 • Försäkrings- och finansieringsarrangemang
 • Nästan all rapportering och redovisningar som företaget ger till myndigheter, organisationer, finansiärer m.fl.